Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /usr/local/lsws/leo88b.net/html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/helpers/class-wordpress.php on line 281

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ LEO88 จัดการกับข้อมูลที่คุณให้กับเรา เพื่อให้เราสามารถจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับ LEO88

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราให้ไว้กับเราหรือที่เราถือไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลอาจได้รับผ่านทางเว็บไซต์ LEO88 (“เว็บไซต์”) โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใด

โดยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยอมรับว่าคุณเข้าใจและยอมรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา

พวกเราคือใคร

การอ้างอิงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถึง “LEO88”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” เกี่ยวข้องกับ Hillside (International Sports) LP ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใน Gibraltar (หมายเลขทะเบียน 119) และมีสถานที่ตั้งธุรกิจหลักที่ หน่วย 1.1 ชั้นหนึ่ง Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar สำหรับผลิตภัณฑ์ Sportsbook และ Hillside (International Gaming) LP ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในยิบรอลตาร์ (หมายเลขทะเบียน 121) และมีสำนักงานจดทะเบียนที่หน่วย 1.1 ชั้นหนึ่ง Waterport สถานที่ 2 Europort Avenue Gibraltar สำหรับผลิตภัณฑ์เกม เราควบคุมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้โดย LEO88 โดยทำหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยใช้ [email protected]

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่เพียงแต่ได้รับการคุ้มครองด้วยคุณภาพ ความมุ่งมั่น และมาตรฐานระดับสูงของ LEO88 เท่านั้น แต่ยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วย กฎหมายระบุว่าเราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่แท้จริงในการดำเนินการดังกล่าวและจะต้องเป็นหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:

• เพื่อปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ที่เรามีกับคุณ

• เรามีภาระผูกพันทางกฎหมาย

• ในกรณีที่คุณยินยอมให้มีการประมวลผล

• เมื่อเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

• เมื่อเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์

• เมื่อเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อเรามีเหตุผลทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งนี้จะเรียกว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงได้รับการคุ้มครอง และเราต้องไม่ประมวลผลในลักษณะที่ไม่ยุติธรรมต่อคุณหรือผลประโยชน์ของคุณ

หากเราใช้ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเรากำลังทำเช่นนั้น ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราคืออะไร และจะให้วิธีการแก่คุณในการตั้งคำถามหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่คุณอาจมี อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่น่าสนใจในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอาจเกินสิทธิ์ในการคัดค้านของคุณ

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้โดย LEO88 เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้เท่านั้น

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ในช่วงเวลาที่คุณเป็นลูกค้าของ LEO88

หากคุณไม่ใช่ลูกค้าของ LEO88 อีกต่อไป เราจะเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้และภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บไว้นานขึ้นหากเราไม่สามารถลบได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิค

สาเหตุที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญา หรือการให้บริการที่จำเป็นในการดำเนินบัญชีของคุณ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจหมายความว่าเราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับผู้อื่น

ข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราอาจรวบรวม ใช้ และประมวลผลมีดังต่อไปนี้:

• ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือข้อมูลอื่นใดที่คุณส่งให้เราผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล

• บันทึกการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ๆ

• คำตอบของคุณต่อการสำรวจหรือการวิจัยลูกค้าที่เราดำเนินการ

• รายละเอียดของธุรกรรมที่คุณดำเนินการกับเรา ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ๆ

• รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการจราจร ข้อมูลตำแหน่ง เว็บล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ

ในกรณีที่สมเหตุสมผลที่เราจะทำเช่นนั้นและไม่เป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต บริษัทบริษัท และสื่อกระจายเสียง

โทรศัพท์

สายโทรศัพท์เข้าและออกจากศูนย์ให้บริการลูกค้าของเราจะถูกบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบการให้บริการที่สมาชิกได้รับจากเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงเพื่อการฝึกอบรมและการรักษาความปลอดภัย 

ลักษณะทางสังคมของผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในคุณสมบัติโซเชียลใด ๆ ที่เรามอบให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น ห้องสนทนา) LEO88 อาจจัดเก็บ บันทึก หรือประมวลผลข้อมูลนี้

การใช้คุกกี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับผู้อื่น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่ม LEO88 และกับองค์กรอื่น ๆ เหล่านี้:

• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ

• หน่วยงานอ้างอิงสินเชื่อ

• หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง

• หน่วยงานตรวจสอบตัวตน

• หน่วยงานกำกับดูแลการกีฬา

• องค์กรที่แนะนำคุณให้รู้จักเรา

• บุคคลที่สามที่คุณขอให้เรา (หรืออนุญาตให้เรา) แบ่งปันข้อมูลของคุณด้วย

• บุคคลที่สามที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ

ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้ เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ให้บริการเหล่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) เราจำเป็นต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอื่นภายในบริษัทในเครือหรือบริษัทในเครือ และแก่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้สืบทอดตำแหน่งในธุรกิจของเรา

การถ่ายโอนข้อมูลนอก EEA

เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอก EEA เท่านั้น โดยที่:

• คุณได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือ

• จำเป็นสำหรับเราที่จะต้องจัดทำหรือปฏิบัติตามสัญญาที่คุณทำกับเรา; หรือ

• เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่หรือข้อผูกพันตามกฎหมาย

หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอก EEA ภายในกลุ่มหรือไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจะใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานเดียวกับที่อยู่ใน EEA โดยอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

• ประเทศที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกค้นพบโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับ EEA สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ European Commission Justice

• เราจะใช้สัญญาที่กำหนดให้ผู้รับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่อยู่ใน EEA

• ข้อสัญญามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ของบริษัทที่มีผลผูกพัน หรือวิธีการอื่นใดที่ยอมรับได้ ซึ่งรับประกันการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรฐานที่กำหนดภายใน EEA

ในบางกรณี เราอาจถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามตามกฎหมาย และอาจมีอำนาจควบคุมอย่างจำกัดเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลนั้น

สิทธิ์ของคุณเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะช่วยเหลือคุณหากคุณเลือกที่จะใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึง:

• เพิกถอนความยินยอมที่ได้รับก่อนหน้านี้; อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะไม่ทำให้การประมวลผลใดๆ ที่ได้รับความยินยอมก่อนหน้านี้เป็นโมฆะ

• ยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือหรือประมวลผล

• การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

• การลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราดำเนินการ

• จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์

• ขอให้เราจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางแง่มุมให้กับคุณหรือบริษัทอื่น ซึ่งมักเรียกว่า ‘สิทธิ์ในการเคลื่อนย้าย’

• ความสามารถในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่เราทำเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

• ความสามารถในการโต้แย้งการตัดสินใจที่ทำโดยการประมวลผลอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อแสดงมุมมองของคุณและขอให้มนุษย์ตรวจสอบการตัดสินใจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ โปรดติดต่อ LEO88b.net

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เราอาจปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดตรวจสอบบ่อยครั้ง

หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าทางอีเมล ประกาศบนเว็บไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบล่วงหน้า โดยให้เวลาที่เหมาะสมแก่คุณในการพิจารณาและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้

เราจะไม่บังคับใช้การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปได้

โปรโมชั่น LEO88